Mirjana Sever d.o.o.
Park Rudolfa Kropeka 2
40000 Čakovec, Hrvatska

T. 040 312 391

M. 098 516 695

Email: educare.skola@gmail.com
Email: skola@mirjanasever.hr
Web: mirjanasever.hr

OIB: 69379562618

IBAN: HR 03 2340 009 11160 37264

Upisano u trgovački sud u Varaždinu

Temeljni kapital: 20.000,00 HRK

MBS: 070089404

Direktorica: Tina Smolković