Posebni program ONE-TO-ONE omogućuje polaznicima da odrede vlastiti tempo nastave te da fokus tečaja bude na točno određenoj tematici.

Polaznicima koji su iz različitih razloga u mogućnosti polaziti isključivo nastavu jedan-na jedan ili kojima je draži takav vid učenja jezika omogućuje se učenje stranog jezika u potpunosti prilagođen individualnim potrebama. Tempo i sadržaj kao i održavanje nastave maksimalno se prilagođava polazniku, a moguće je dogovoriti i sat na daljinu putem Skype-a.

button-ELEARNING
onetoone