Temelj (2. dio). Jednako neophodan. Nastavak početka učenja stranog jezika.

Uz pretpostavku dobro usvojene tematike stupnja A1, preporučeni broj sati nastave: 90 – 120

Učenici stupnja A2 proširiti će znanje potrebno u nizu svakodnevnih situacija u privatnom, javnom te djelomično poslovnom okruženju te nadograditi postojeće znanje i mogućnosti za sudjelovanje u jednostavnoj interakciji o poznatim temama iz neposredne okoline.

A2